ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

logo_mev.jpg

Рік заснування – 1988

61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ, Головний корпус, ауд. 233.

Тел. +38 (057) 702-18-32

Факс: +38 (057) 702-07-17

Сайт: www.meo.hneu.edu.ua

E-mail: dekmeo@ksue.edu.ua

Студентам, випускникам та новому поколінню економістів-міжнародників, які на основі оволодіння глибокими фундаментальними і професійними знаннями вдосконалюватимуть методи і засоби освоєння міжнародного економічного простору, є що запровадити і втілити у життя, щоб ідея прориву вітчизняних підприємств до світового рівня конкурентоспроможності була сповнена, а Україна, незважаючи на величезні труднощі, знайшла своє гідне місце у сучасному цивілізаційному розвитку.

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Шталь Тетяна Валеріївна.