Сайт ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця


Cookies повинні бути дозволені у Вашому браузері

На деякі курси передбачено гостьовий доступ

Ви вперше на нашому сайті?

Для реєстрації на сайті ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця потрібно звернутись до відділу електронних засобів навчання (ауд. 312 першого корпусу) особисто або листом за адресою moodlehneu@gmail.com.