Кількісні методи аналізу міжнародних відносин : мультимедійні тести для студентів спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” першого (бакалаврського) рівня / І. Л. Лебедєва, А. В. Воронін – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (6 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023.– Назва з тит. екрана.