Податкова система : мультимедійний навчальний посібник / [В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко, В. В. Карпова, В. М. Остапенко, Ю. Б. Іванов, О. І. Омельченко, Д. М. Островський, О. В. Костяна, А. О. Єніна]. – мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – : іл. – Загол. з титул. екрану.