Вища математика: мультимедійні методичні рекомендації до самостійної роботи з теми «Невизначені інтеграли» / Л. М. Афанасьєва, А. В. Воронін, О. В. Гунько – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (89 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.– Назва з тит. екрана.