Економетрика [Електронний ресурс] : навч. посібник / [Л.С. Гур'янова, Т.С. Клебанова, Р.М. Яценко, С.В. Прокопович, О.А. Сергієнко]. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - : іл. - Загол. з титул. екрану.