Макроекономіка : мультимедійний навчальний посібник / М. С. Бріль, О. М. Кліменко, М. А. Мащенко, Н. О. Степаненко, Н. І. Шифріна, І. В. Пивавар – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (315 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.– Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-749-6