Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / І. В. Журавльова, М. О. Кіпа, О. В. Гаврильченко – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (65 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.– Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-748-9