Вища математика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи з теми “Визначений інтеграл” для студентів усіх спеціальностей / Л. М. Малярець, Л. М. Афанасьєва, К. О. Ковальова. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.; 100 Мб. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - Загол. з титул. екрану.