Інформаційні системи та технології в оподаткуванні [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Г. П. Коц, А. А. Гаврилова ; комп. верстка, обробка зображень: М.В. Заремська. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.; 567 Мб. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-687-1.